Kim Boel Pedersen​​​​​​​​​Knif Regnskap ønsker å være kristen- og det ideelle Norges samarbeidspartner innenfor økonomitjenester og vi tilbyr tjenester innenfor:

• Regnskap og lønn
• Medlem- og giverhåndtering
• Konsulenttjenester og rådgivning

Knif Regnskap sin visjon og forretningsidé er Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner og vi er et konkurransedyktig regnskapsbyrå hvor kundens behov står i sentrum. 

I Knif Regnskap har vi meget høy kompetanse og et stort fagmiljø. Vi ønsker å være ledende i regnskapsbransjen på kvalitet (rett styringsinformasjon og dokumentasjon) med rask leveringstid til en fornuftig kostnad. Vi opererer med svært lave lisenskostnader og vi leverer tjenester på timesbasis. Vi har stort fokus på tiltak for godt arbeidsmiljø, kvalitetssikring av våre produkter og tjenester, høy leveransekvalitet, nødvendige og hensiktsmessige verktøy samt kostnadseffektive løsninger.

Visma, Compello og OneStop Reporting er våre samarbeidspartnere innenfor leveranse av IT-system og de er anerkjente leverandører som dekker både vårt og våre kunders behov. TeleComputing er vår IT-driftsleverandør og de har i dag Europas største og mest moderne felles driftsplattform. Knif Regnskap leverer tjenester 100 % elektronisk så geografiske avstander er ingen hinder for et godt samarbeid med oss. Vi har i tillegg en egen IKT avdeling som sikrer optimal utnyttelse og utvikling av våre IKT verktøy. 

Knif Regnskap utfører økonomitjenester for flere av de største misjonsorganisasjonene i Norge, kirkelige fellesråd, ideelle organisasjoner, leirsteder, barnehager, skoler og andre næringsvirksomheter. ​
Kort om Knif Regnskap
  • Moderne og effektive løsninger
  • Kontinuerlig tilgang på ferske styringstall
  • Online rapportering innen 10.virkedag
  • Rapportering etter norsk standard, ideell standard og kommunal standard/KOSTRA
  • Kontorer i Kristiansand, Oslo, Lyngdal, Kvinlog, Sandnes, Bergen og Ålesund
  • Ca. 90 ansatte
  • I 2015 ble NØS solgt til KNIF og endret navn til Knif Regnskap AS
Vi har stort fokus på å ivareta våre kunder og medarbeidere på en best mulig måte og ønsker å være både en attraktiv samarbeidspartner og arbeidsplass. Dersom du er en potensiell kunde eller en ny dyktig medarbeider ønsker vi gjerne å høre fra deg.  

​​
Beste hilsen
Kim Boel Pedersen 
Administrerende direktør

Kontakt

Kim Boel Pedersen
Kim Boel Pedersen
Administrerende Direktør
Tlf: 905 65 676
Logg inn