​​Med vår spisskompetanse og erfaring fra regnskaps- og lønnsområdet tilegner vi oss også kompetanse på flere felt innenfor en organisasjons økonomifunksjon, og også i skjæringspunktet mellom økonomi og HR/personal. Vi ønsker i samarbeid med den enkelte organisajon/kunde, både nåværende og potensielle, å finne et nivå på vår leveranse som er i tråd med den enkeltes behov for forventning også utover det som normalt ville vært begrenset til bokføring av regnskap og ordinær lønnskjøring. 

Vi kan alene eller sammen med våre samarbeidspartnere bistå i firmaetableringer, endring av selskapsopplysninger, kartlegging av organisasjonens økonomirelaterte funksjoner, økonomiske analyser og bistand i budsjetteringsprosessen. Vi vil gjerne bli kontaktet for å lytte til din organisasjons behov og avklare hvorvidt vi kan bistå. 

Kontakt

Kim Boel Pedersen
Kim Boel Pedersen
Administrerende Direktør
Tlf: 905 65 676
Logg inn