De fleste organisasjoner har behov for å registrere sine medlemmer og givere i et system som på ulike måter både ivaretar muligheter for rapportering og strategiske forhold. Knif Regnskap kan på flere nivåer bistå våre kunder i alt fra integrasjoner av ulike systemer til et regnskap til å en A til Å-forvaltning ved hjelp av egne systemer eller i de systemene våre kunder ønsker å benytte.

​Fra disse systemene kan det blant annet sendes ut krav om betaling av kontingenter. Det er også her registrering og forvaltning av fast givertjeneste og andre typer gaveinntekter med tilhørende innrapportering for skattefritak av gaver foregår, samt andre omkringliggende muligheter det gir å ha medlemsmassen kartlagt og systematisert på denne måten. Knif Regnskap vil gjerne høre hvilke behov og ønsker din organisasjon har for tiden eller fremtiden. 

Kontakt

Eivinn Andreas Meling
Eivinn Andreas Meling
Teamleder medlem/giver
Tlf: 452 51 406
Logg inn