​​​Knif Regnskap har erfaring og kompetanse på regnskap som skal føres i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av Kultur- og Kirkedepartementet og god kommunal regnskapsskikk (GKRS). De kommunale regnskapsprinsippene tilsier at inntekter og kostnader føres etter bruttoprinsippet, samt anordningsprinsippet som innebærer at alle kjente inntekter og kostnader inkluderes i drifts- eller investeringsregnskapet. Blant annet følger fellesrådene innenfor DnK de kommunale standardene/KOSTRA.

Kontakt

Kim Boel Pedersen
Kim Boel Pedersen
Administrerende Direktør
Tlf: 905 65 676
Logg inn