Knif Regnskap har erfaring og kompetanse på håndtering av regnskap for ulike organisasjonsformer, eksempelvis foreninger (både ikke-økonomiske og økonomiske), stiftelser, aksjeselskap og enkeltpersonforetak.

God regnskapsskikk (GRS) er utdypet i de norske regnskapsstandardene og tilhørende veiledninger. Det finnes egne regnskapsstandarder for små foretak og også for ideelle organisasjoner (Ideell standard​). Det finnes også standarder for enkeltemner som da benyttes av øvrige foretak (de som da ikke er små eller ideelle). Det jobbes med en «sammenslåing» av denne gruppen standarder slik at man får en «fellesstandard» også for øvrige foretak.​

Kontakt

Kim Boel Pedersen
Kim Boel Pedersen
Administrerende Direktør
Tlf: 905 65 676
Logg inn