​En ideell​ organisasjon er i standarden knyttet til regnskapspliktige uten økonomisk vinning, som formål. Dette vil være alminnelige stiftelser, ikke-økonomiske foreninger som f.eks misjonsorganisasjoner eller andre ikke-økonomiske virksomheter. Er man organisert som et aksjeselskap vil man ikke falle inn​ under denne standarden. 

Regnskapsstandarden gir muligheter for organisasjonene til å tilpasse årsregnskapet, mer i overensstemmelse med hvordan mange internt følger opp virksomheten, i organisasjonen. Standarden anbefaler regnskapsløsninger som avviker i forhold til de grunnleggende regnskapsprinsippene i regnskapsloven. 

Sentralt i et regnskap som følger denne standarden er at det avlegges et aktivitetsregnskap (til forskjell fra et artsregnskap som avlegges i de øvrige standardene).

Kontakt

Kim Boel Pedersen
Kim Boel Pedersen
Administrerende Direktør
Tlf: 905 65 676
Logg inn