Informasjon til deg som er kunde i Knif Regnskap

Informasjon til deg som er kunde i Knif Regnskap

08.04.2020

​Kjære kunde,


Det nærmer seg påskeferie med stormskritt, kanskje noen allerede er i gang med en litt annerledes påskefeiring i år. For hver dag ser vi noen flere signaler av den positive sorten, selv om de fleste er enige om at det går en stund før vi har en hverdag som vi hadde for en måned tilbake. 

Tiltakspakker

I Knif Regnskap opplever vi at mange av våre kunder allerede ser betydelige konsekvenser som en følge av Korona-situasjonen. Som følge av en rekke avlysninger, permitteringer og fraværende møteaktivitet ser også vi at den totale bilagsmengden vi håndterer går drastisk ned. For vår del må vi i ukene og månedene fremover tilpasse driften vår etter de kapasitetsbehovene som trengs for å fortsatt kunne levere de ønskede tjenestene til dere som kunder.
De fleste av dere har fått med dere at myndighetene har lagt frem ulike økonomiske tiltakspakker. Noen er pakkene er nå formelt vedtatt som forskrifter, mens andre er rett rundt hjørnet. Vi har vurdert at det er to av disse tiltakspakkene som er av særlig interesse for flere i vår kundeportefølje. 

  1. ​Kompensasjonsordning for frivillighetssektoren (gjelder også idrett, mens kultur har egen forskrift) ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer (forskrift vedtatt 03.04). 
  2. «Kontantstøtteordningen»/ kompensasjonsordningen for (skattepliktige) foretak med stort omsetningsbortfall (dekning av faste kostnader). (Forskrift vedtas etter planen 07.04 eller 08.04).
Pakken for frivillighetssektoren vil forvaltes av Lottstift (slik som MVA-FO). 
Søkeportalen åpner 14. april og søknadsfrist er 21. april. 
«Kontantstøtteordningen»/kompensasjonsordningen vil ha altinn som søkeportal, og skal etter planen åpne 17. april.

Vi anbefaler at dere som kunder holder en tett dialog med sine regnskapsførere om det er ønskelig at vi som deres regnskapsfører bistår i en søknadsprosess på disse tiltakspakkene. Vi er klare til å bistå dere med dette rett etter påske når søknadsportaler er åpne og skjemaer er klare for utfylling. Med de korte tidsfristene vil vi her være avhengige av at også dere som kunde er tett på slik at vi i fellesskap kan få gjennomført denne søknadsprosessen.

Annen relevant informasjon

Arbeidsgiveravgift – mulig redusert sats

Frist for 2. termin er satt til 15. august. Dette gjelder kun arbeidsgiveravgiften. Forskuddstrekk betales som vanlig. Reduksjon i satsen er ikke vedtatt ennå, men gjøres i revidert nasjonalbudsjett ca 12. mai. 
 

Feriepenger og ferie for de som er permitterte

Det er viktig at gjøre avtaler om uttak av ferie med den enkelte ansatte. Avtalt ferie skal som hovedregel tas ut selv om man blir permittert. Arbeidsgiver skal påse at arbeidstaker har ferie og kan derfor kreve at arbeidstakerne tar ut ferie mens de er permittert. Dersom ferie ikke var avtalt på forhånd så kan arbeidstaker likevel avvikle ferie, men dette kan ikke ensidig fastsettes av arbeidsgiver. Arbeidsgiver og arbeidstaker bør sammen avtale når ferien skal avvikles under permittering. Permittert medarbeider må melde fra på meldekort når han / hun tar ut ferie. Avvikles ikke ferie under permitteringen, skal ikke feriepengene utbetales.

De ansatte har krav på feriepenger siste lønningsdag før det er avtalt ferie. For å få utbetalt feriepenger riktig er det viktig at dere fører så korrekte ferielister som mulig. Dette gjelder også for de som er i delvis permisjon.

Egenmelding og arbeidsgiverperiode ved sykmelding

For å lempe på arbeidspresset hos primærhelsetjenesten, utvides samtidig retten til bruk av egenmelding for arbeidstakere til 16 dager. Dette gjelder alle typer sykefravær. Arbeidsgiver får refundert sykepenger fra fjerde dag. Det er likevel viktig å understreke at retten til å bruke egenmelding kan forsvinne dersom arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom. 

De midlertidige reglene om kun 3 dagers arbeidsgiverperiode for sykdom gjelder kun sykdom som gjelder korona. Den ansatte må i epost eller på annen måte bekrefte ovenfor arbeidsgiver at dette er sykdom som skyldes korona. Dette gjelder både ved egenmeldt og legemeldt fravær. Arbeidsgiver får ikke info om diagnose når de mottar sykmelding elektronisk.

OBS - Svindelforsøk

Hvis noen tar kontakt på epost og ber om endret kontonummer for utbetaling av lønn, ring kundekontakt og dobbeltsjekk at kontonummer skal endres.

Har dere spørsmål til dette eller andre momenter, ikke nøl med å kontakte oss!

Så ønsker vi hver og en av dere en god og velsignet påskehøytid!