WEBINAR: Momskompensasjon for frivillige organisasjoner

WEBINAR: Momskompensasjon for frivillige organisasjoner

05.05.2020

1.januar 2019 kom det endring i forskriften for momskompensasjon til frivillige organisasjoner. Endringen ble gjort for å forenkle regelverket, men vi opplever at organisasjoner fortsatt har utfordringer med å forstå og etterleve de endrede paragrafene. 

Vi tilbyr derfor Webinar i momskompensasjon for frivillige organisasjoner, med fokus på å gjennomgå og forklare forskriften og endringene som trådte i kraft i 2019. ​

TRYKK HER FOR PÅMELDING​

​Tema

  • ​Bakgrunnen for ordningen og årsak til endring
  • Forskriften punkt for punkt
  • Praktiske eksempler 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis og opptil 15.min etter kursslutt.​


Kursholdere

Jakob L. Berglund er utdannet revisor og jobber i Knif Regnskap som rådgiver innenfor økonomi og fag. Han har lang fartstid innenfor revisjon og regnskap, og har også undervist i finansregnskap på Universitetet i Agder. Denne kompetansen samt hans evne til å formidle på en engasjerende måte, gjør kurset lærerikt og spennende. Jakob har også i mange år vært engasjert i det frivillige Norge på fritiden. 

Praktiske opplysninger

Dette kurset tilbys som Webinar. Lenke fås ved påmelding. 
Tidspunkt: 26.mai kl. 09:00 – 11:00. 
Kursavgift: Kr. 890
Påmeldingsfrist: 24.mai 2020. 

TRYKK HER FOR PÅMELDING​


Det er bindende påmelding og kursavgiften er ikke refunderbar. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset avholdes. Har du spørsmål, kontakt oss gjerne her: informasjon@knifregnskap.no​

Velkommen på kurs i momskompensasjonsordningen!​