WEBINAR: ​Regnskap for skoler

WEBINAR: ​Regnskap for skoler

05.05.2020

​Vi tilbyr Webinar i regnskap for skoler, hvor vi vil omhandle utvalgte problemstillinger som vi ser går igjen i markedet. Knif Regnskap fører regnskap for mange friskoler/bibelskoler, og har god kompetanse innenfor dette segmentet. Kurset er rettet mot friskoler (barne-, ungdoms-, og videregående skoler) og bibelskoler. 

TRYKK HER FOR PÅMELDING​

Tema

  • ​Rapportering og spesielt periodisering av inntekter
  • Ikke-tilskuddsberettiget aktivitet. Momenter rundt «rene» avdelinger, fordeling av felleskostnader, gaver, ol.
  • Merverdiavgift, utvalgte tema
Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis og opptil 15.min etter kursslutt.​


​Kursholder

Jakob L. Berglund er utdannet revisor og jobber i Knif Regnskap som rådgiver innenfor økonomi og fag. Han har lang fartstid innenfor revisjon og regnskap, og har også undervist i finansregnskap på Universitetet i Agder. Denne kompetansen samt hans evne til å formidle på en engasjerende måte, gjør kurset lærerikt og spennende. Jakob har også i mange år vært engasjert i det frivillige Norge på fritiden. 

Praktiske opplysninger

Dette kurset tilbys som Webinar. Lenke fås ved påmelding. 
Tidspunkt: 28.mai kl. 09:00 – 11:00. 
Kursavgift: Kr.890
Påmeldingsfrist: 26.mai 2020.

Det er bindende påmelding og kursavgiften er ikke refunderbar. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset avholdes. Har du spørsmål, kontakt oss gjerne her: informasjon@knifregnskap.no​​​​ ​ 

Velkommen på kurs i regnskap for skoler!