WEBINAR: Oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær

WEBINAR: Oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær

22.06.2020

I dette webinaret lærer du hvordan sykefravær bør håndteres og hvilke krav det stilles til arbeidsgiver om tilrettelegging på arbeidsplassen.


Rettspraksis fra domstolene de siste årene har vist at det kreves mer fra arbeidsgiver enn før for å oppfylle de lovpålagte pliktene om oppfølging og tilrettelegging av ansatte i sykefravær.

Kursinnhold

  • ​Oppfølging av den ansatte
  • Dialogmøte og oppfølgingsplan
  • Tilretteleggingstiltak og mulighetene arbeidsgiver har
  • Når har man tilrettelagt nok?
  • Bruk av arbeidsgivers styringsrett overfor sykemeldte arbeidstakere
  • Krav til arbeidstakers medvirkning

Foredragsholder

Advokat Kjetil Mogård Bergem jobber i Deloitte Advokatfirma, og bistår arbeidsgivere med ansettelser, oppsigelser, spørsmål om ansattes rettigheter og saker om sykefravær. Han har holdt en rekke seminarer i regi av Knif Kompetanse, og er godt kjent med de hensyn og problemstillinger som oppstår i organisasjoner og menigheter ved sykefraværsoppfølging.

Praktiske opplysninger

Dette kurset tilbys som Webinar. Lenke fås ved påmelding. 
Tidspunkt: 17.november kl. 09:00 – 11:00. 
Kursavgift: Kr. 890. Earlybird-pris ved påmelding før 10. september, kr 750.
Påmeldingsfrist: 6.november 2020. 


Det er bindende påmelding og kursavgiften er ikke refunderbar. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset avholdes. Har du spørsmål, kontakt oss gjerne her: informasjon@knifregnskap.no​

Velkommen på kurs i sykefravær!​