Nye webinarer fra Knif Kompetanse

Nye webinarer fra Knif Kompetanse

03.09.2020

Vi er fremdeles inne i en situasjon hvor det er begrensninger på hvor mange som kan samles. Vi i Knif Kompetanse velger å kjøre en trygg linje på alle våre kurs i høst og inviterer derfor til webinar fremfor live-kurs. 

Først ut er kurs i Oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær og kurs om sosiale medier

NB! Du får​ Earlybird-pris ved bestilling av alle våre webinarer før 10.september!

KNAPP Klikk her for å se vår kurskalender 2.JPG22 sept sykefravær.png

Oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær

I dette webinaret lærer du hvordan sykefravær bør håndteres og hvilke krav det stilles til arbeidsgiver om tilrettelegging på arbeidsplassen. 

Rettspraksis fra domstolene de siste årene har vist at det kreves mer fra arbeidsgiver enn før for å oppfylle de lovpålagte pliktene om oppfølging og tilrettelegging av ansatte i sykefravær.​ TRYKK HER for mer informasjon og påmelding!


23 sept kurs i some.png 

Kurs i sosiale medier

Dette kurset har hovedvekt på Facebook og du vil blant annet lære hvordan du kan skape engasjement med innholdet ditt. Du får også innblikk i Facebook-hemmelighetene som gir deg større rekkevidde, og om hvordan du kan skape et inspirerende innhold som folk følger. 

Kurset er tilpasset organisasjoner i det ideelle og frivillige Norge, og skreddersys med case som er relevante for deg som melder deg på. TRYKK HER for mer informasjon og påmelding!​


Grunnleggende regnskapsforståelse 15 okt.JPG

Grunnleggende regnskapsforståelse

Dette webinaret er for deg som ikke har spesielle forkunnskaper innen regnskap og ønsker mer grunnleggende kompetanse. Vi vil i dette webinaret gjennomgå et regnskap og hvordan det er bygget opp. 

Vi vil se på hovedområder hvor det oftest oppstår feil og hvor regnskapet oppfattes feil. TRYKK HER for mer informasjon og påmelding!

20 okt GDPR.JPG

Praktisk personvern - nødhjelp i GDPR

Noen organisasjoner gjorde mye, andre gjorde litt, og enkelte har fortsatt til gode å ta tak i arbeidet for å etterleve de nye personvernreglene (GDPR) som trådte i kraft for over to år siden. 

Ved innføringen av de nye reglene ble alle organisasjoner og virksomheter i større grad enn før forpliktet til å forholde seg til lovendringene som skjerpet kravene til behandling av personopplysninger om medlemmer, givere og kunder.​ TRYKK HER for mer informasjon og påmelding!


Regnskapsforståelse - Bygg.JPG

​Regnskapsforståelse - Bygg

Dette kurset er for deg som har bygg i ditt regnskap, og som ønsker mer kompetanse og bedre oversikt over riktig regnskapsbehandling av bygg. Det å eie bygg medfører en del utfordringer og spørsmål vedrørende bokføring og regnskapsoppstilling. 

Da det ofte ligger store verdier i bygg er det ekstra viktig at nettopp denne posten behandles riktig i regnskapet. TRYKK HER for mer informasjon og påmelding!

MVA for frivillige org 28 okt.JPG

Merverdiavgift for frivillige organisasjoner

Dette webinaret er for deg som er usikker på hva som er mva. pliktig og hva som kan tilpasses for å unngå merverdiavgiftsberegning. I dette kurset vil du få en god oversikt over typiske områder i organisasjonsdriften hvor mva. blir et tema. 

Kurset passer for alle som fører regnskap eller har omsetningsansvar i frivillige organisasjoner. ​TRYKK HER for mer informasjon og påmelding!

Grunnleggende økonomistyring 3 nov.JPG

Grunnleggende økonomistyring

Dette webinaret er for deg som sitter med økonomiansvar og som ønsker bedre innsikt i ulike hovedområder for å kunne utføre god økonomistyring. God økonomistyring krever at du har god innsikt i ulike hovedområder og vi vil i dette webinaret gjennomgå grunnleggende regler og gi deg en dypere forståelse av samhandlingen mellom balanse og resultat. Vi vil også gå gjennom budsjett-rapportering. 

Webinaret har en praktisk tilnærming og vi vil gjennomgå ulike case i webinaret. Dette kurset er for deg som ønsker gode innspill til hvordan du kan styre ditt arbeidsområde bedre. Du vil sitte igjen med ulike grunnleggende knagger og prinsipper som vil hjelpe deg til å ha kontroll over økonomien.​ TRYKK HER for mer informasjon og påmelding!

Skatteplikt for frivillige org 4 nov.JPG

Skatteplikt for frivillige organisasjoner

Dette kurset er for deg som er leder i en frivillig organisasjon, og som har omsetning der du er i tvil om dette kan være skattepliktig. Spesielt ved utleie av fast eiendom anbefales kurset sterkt. Ved å delta på dette webinaret vil du sitte igjen med et godt bilde av hva som er de utløsende faktorene for at skatteplikt skal inntre, og du vil få presentert ulike interessante og reelle case fra vår erfaring på området. 

Det er mange som antar at frivillige organisasjoner automatisk er skattefrie, uansett hva driften inneholder. Dette er ikke tilfellet og spesielt ikke ved utleie av fast eiendom. Knif regnskap bistår organisasjoner med avklaring av sin skattestatus og vi bistår også med søknader til skatteetaten. TRYKK HER for mer informasjon og påmelding!


Sykefravær 17 11.jpg

Oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær

I dette webinaret lærer du hvordan sykefravær bør håndteres og hvilke krav det stilles til arbeidsgiver om tilrettelegging på arbeidsplassen. 

Rettspraksis fra domstolene de siste årene har vist at det kreves mer fra arbeidsgiver enn før for å oppfylle de lovpålagte pliktene om oppfølging og tilrettelegging av ansatte i sykefravær. TRYKK HER for mer informasjon og påmelding!