Aktivitetsbasert regnskap

Aktivitetsbasert regnskap

05.10.2016
Frivillige organisasjoner skiller seg fra kommersielle aktører ved at hensikten med driften ikke er å tjene penger, men å utføre organisasjonens formål. Penger brukes derfor som et middel for å oppnå formålet, og ikke motsatt.
Aktører i frivillig sektor har derfor et annet informasjonsbehov enn kommersielle aktører. 

På bakgrunn av dette har det blitt utviklet en egen regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Dette er en standard som skal innfri organisasjonenes spesielle informasjonsbehov. Et aktivitetsregnskap gir informasjon om hvordan innsamlede midler og tilskudd har blitt benyttet, og gjør det mulig å se om organisasjonen faktisk gjennomfører sitt mandat.

I frivillig sektor har mange aktører allerede tatt i bruk denne regnskapsstandarden. Dette gjelder også mange av Knif Regnskap sine kunder. Flere offentlige instanser, Innsamlingskontrollen og andre aktører krever også at det avlegges aktivitetsregnskap. Knif Regnskap forventer derfor at enda flere aktører i frivillig sektor tar i bruk denne regnskapsstandarden fremover.
Knif Regnskap har kompetanse på denne regnskapsstandarden og tilbyr derfor aktivitetsbasert regnskap til våre kunder som ønsker å ta dette i bruk. Vi tilbyr også egne aktivitetsrapporter som er tilgjengelige via vårt nettbaserte rapportprogram Visma Reporting. 

Ønsker du mer informasjon om aktivitetsbasert regnskap og hvilke tjenester Knif Regnskap kan tilby, ta gjerne kontakt med oss.