NØS metoden

NØS metoden

01.12.2014
​Høsten 2012 startet NØS opp et prosjekt for å kunne jobbe mer effektivt. Finnes det noe konkret både NØS internt og dere som kunder kan gjøre for å jobbe mer effektivt slik at totalkostnaden går ned?

For å ta konklusjonen først som sist, så handler det om å være seg bevisst den arbeidsmetoden som blir brukt. Vi utarbeidet dermed begrepet «NØS metoden» som kan oppsummeres i følgende punkter:
 
 Samle opp oppgaver, gjerne til en bestemt dag hvor vi foretar betalinger 
 Gjøre oppgavene ferdig med en gang, ikke utsette ferdigstillelse 
 Tenke selv 
 Tydelig kommunikasjon 
 
For noen vil det virke opplagt å jobbe på en slik måte som vi skisserer i punktene ovenfor. Når det er sagt er det også viktig å være klar over at det ikke er en automatikk eller selvfølge i at vi skal jobbe på denne måten. For vi har også kunder som er mest opptatt av god service og at det innebærer å være tilgjengelig til enhver tid, og det koster selvsagt mer enn å samle opp oppgaver til en gitt dag. Derfor er det viktig med god kommunikasjon mellom NØS og dere som kunde. Vi vil gjerne at dere kjenner til mulighetene for at dere kan bidra til at vi kan jobbe mer effektivt. Og NØS må forstå sin kunde, hva dere ønsker og hvordan vi kan gjøre gode avtaler for å kunne bruke mindre tid på jobben vår uten at det går ut over tilfredsheten med tjenesten.

Hva kan du bidra med:


​Skriv korte og tydelige/presise e-poster uten for mange spørsmål. Helst et spørsmål i hver epost med tydelig emnefelt.
La NØS være fakturamottak og betal deres regninger, da vil kunde spare mye interntid på administrasjon. For mindre klienter er det i enkelte tilfeller mest gunstig at kunde mottar faktura og betaler regningene selv. 

Til slutt:
Klienter som ønsker en vurdering av om kunde og NØS behandler regnskapet på en mest mulig effektiv måte kan ta kontakt med oppdragsansvarlig  på sitt regnskap.