KNIF blir ny eier av NØS AS

KNIF blir ny eier av NØS AS

11.06.2015
KNIF, Kristen-Norges Interessefellesskap, er en non-profit frivillig virksomhet som er åpen for organisasjoner, institusjoner og 
kirkesamfunn innenfor kristen-Norge. KNIFs grunnleggende formål fra stiftelsen for 30 år siden, og frem til i dag, har vært å redusere 
medlemmenes kostnader. Med over 70 landsdekkende medlemsorganisasjoner, er KNIF landets største tverrkirkelige forening. 

Bakgrunnen for bytte på eiersiden, handler om at det er mer hensiktsmessig for NØS og våre kunder at et selskap som tjener det idéelle og kristne Norge 
også eies av kristen-Norge, fremfor en enkeltorganisasjon i kristen-Norge. NØS ser positivt på de mulighetene som en bredere plattform på eiersiden 
vil gi NØS og våre kunder.​

Eierskifte vil ikke medføre noen store endringer for våre kunder. 
Vår hovedoppgaver er fortsatt å levere ferske styringstall og en ferdig avstemt saldobalanse innen 10.virkedag.  

Henvendelser rundt denne saken kan rettes daglig leder Kim Boel Pedersen, tlf: 905 65 676.

Les mer om KNIF: www.knif.no​