Nytt regelverk for kassasystemer

Nytt regelverk for kassasystemer

18.06.2015
Systemleverandørene kan fra 01.01.17 kun tilby kassasystemer som oppfyller kravene i den nye kassasystemlova. ​I tilknytning til revidert nasjonalbudsjett 2015, foreslår Finansdepartementet at nytt regelverk for kassasystemer skal tre i kraft på følgende måte: 

• Fra og med 01.01.17 kan systemleverandørene kun tilby, bokføringspliktige virksomheter, kassasystemer som oppfyller kravene i den nye kassasystemlova. ​
• Fra og med 01.01.19 må bokføringspliktige virksomheter, som driver kontantsalg, som hovedregel benytte kassasystemer som oppfyller kravene i den nye kassasystemlova.

Spørsmål kan rettes oppdragsansvarlig på ditt regnskap.