Gaver til frivillige organisasjoner - Regelendring fra 1.1.2016

Gaver til frivillige organisasjoner - Regelendring fra 1.1.2016

20.09.2016

Det er fra 1.1.2016 vedtatt å heve grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner fra 20 000 kroner til 25 000 kroner.

Pengegaver til frivillige organisasjoner er fradragsberettiget under følgende vilkår, jf. Skatteloven § 6-50:
•  Gaven må være på minst kr 500 til hver organisasjon i løpet av inntektsåret. 
•  Maksimalt fradrag er kr 25 000 pr. år for 2016 (for 2015: kr 20 000) uavhengig av hvor mange organisasjoner skattyter har gitt gaver til. 
•  Gaven må gis til en organisasjon som er omfattet av ordningen. Skatteetaten har laget en liste med godkjente norske frivillige organisasjoner og liste med godkjente utenlandske frivillige organisasjoner. Opplysninger om gaver til norske organisasjoner må innberettes til Skattedirektoratet av organisasjonen.​

For personlige skattytere gis fradraget direkte i selvangivelsen.​