Takk til alle våre kunder for et godt og utviklende samarbeid!

Takk til alle våre kunder for et godt og utviklende samarbeid!

30.03.2016

Vi nærmer oss snart slutten for årets årsoppgjørsperiode. Dette er en intens og viktig periode både for oss og for våre klienter. Vi skal avslutte det foregående året og dere skal legge frem årsregnskapet for styrer, årsmøter, tilskuddsgivere og andre interessegrupper. På mange måter er dette Knif Regnskap sin årlige eksamen. Vi har et sterkt fokus på å tenke årsoppgjør hver dag, noe som innebærer at vi skal avklare og avslutte poster løpende gjennom året. Resultatet blir da at vi kan avslutte årsregnskapet effektivt og til avtalt tid.


1.juli 2015 ble vi kjøpt opp av KNIF (Kristen Norges Interesse Felleskap), samtidig byttet
vi navn fra NØS til Knif Regnskap. Vår målsetning er den samme som tidligere, at vi skal
være det foretrukne valget for levering av regnskap, lønn og økonomikonsulenttjenester til
kristen-Norge. Etter at KNIF kjøpte opp Knif Regnskap har vi opplevd en økning i
henvendelser fra potensielle kunder. Vi har spesielt mottatt flere henvendelser innenfor
skolemarkedet og dette er noe vi setter stor pris på. Så langt i 2016 har vi tatt inn over 20
nye klienter. Dette gjør at vi kan fortsette å utvikle og forbedre våre produkter og systemer
til det beste for våre kunder.

Nye tjenester

Konsulenttjenester

De siste årene har vi levert flere ulike økonomi konsulent oppdrag. I periode fremover vil
vi fortsette å utvikle kompetanse og kapasitet slik at vi i fremtiden kan ta på oss flere
økonomi konsulent oppdrag.

Medlem og givertjenester

Vi har system og kompetanse på å ta på oss medlem- og givertjenester til små og
mellomstore organisasjoner. Vi kan tilby svært konkurransedyktige betingelser hva gjelder
kompetanse, system og pris på vårt medlem- og giversystem.

Nyheter

SharePoint

Vi har en SharePoint løsning for å utveksle data med revisor. Denne løsningen har vi fått
gode tilbakemeldinger på. Neste skritt er å lage flere løsninger for å kunne utveksle
informasjon med kunde. Vi tenker f.eks. en enklere og mer effektiv løsning for å levere
faktura- og lønnsgrunnlag. Det vil komme mer informasjon om dette når ulike løsninger
kommer på plass.

Lønn

Visma har laget en web-basert tilleggsmodul til Visma Lønn. Modulen heter Visma.net.
Modulen inneholder nå følgende abonnement:

Visma Expense

Dette er en nettbasert løsning for føring av reiseregninger. Man har mulighet til å ta
bilde av kvitteringer med mobilen som automatisk lastes opp i løsningen.
Les mer her: Produktark Visma

Visma Absence

Dette er en nettbasert løsning hvor ansatte kan registrere fravær og ferieønsker.
https://www.visma.net/no/tjenester/absence/

Visma Payslipp

Lønnslipper kan publiseres på nett slik at ansatte der kan ha oversikt over sine
lønnslipper. De kan også ha oversikt og se lønnslipper via mobiltelefon.

Utfakturering

Vi kan nå tilby Visma Webfaktura, dette er et nettbasert faktureringsprogram. Visma
Webfaktura er integrert med regnskapsprogrammet vi benytter, Visma Business. Vi har til
nå tilbudt Intron sin web faktura løsning. Til nye klienter vi anbefale å velge Visma
Webfaktura. Vi vil fremdeles tilby Intron.

Elektronisk løsning for signering av avtalegiro for våre kunder på Medlem og Giver

Vi kan nå tilrettelegge for elektronisk avtalegiro-signering via web for våre kunder. Vi har
mulighet for å integrere løsningen mot kunders eksisterende hjemmeside. Løsningen blir
direkte knyttet opp mot CRM-databasen hos oss i tillegg til direkte kobling mot NETS
hvor selve signeringen vil foregå. Design tilpasses etter kundens ønsker og behov. Vår
løsning er generisk og enkel å implementere.
Standard oppsett faktureres med fast oppstartsavgift. Spesielle ønsker og behov utover
standard oppsett faktureres etter avtalt timepris.

EHF

Andel EHF bilag øker. Flere og flere aktører tar i bruk EHF som standard løsning for
utsendelse av inngående faktura. De fleste leverandører kan nå sende faktura som EHF.
Som vi skrev i forrige kundebrev er EHF et format som forenkler mottak av faktura, dette
fordi dataene i en EHF kommer er satt opp i et standard maskinlesbart format.

Vi har i en periode systematisk fulgt opp flere av leverandørene for å få dem til å sende
faktura som EHF, pr i dag er andel EHF faktura ca 30%, og forventer at andelen vil
fortsette å vokse forholdsvis raskt. Vi har valgt å redusere stykkpris på EHF bilag med kr 6
fra 1.5.16. Årsak er at vi kan behandle EHF bilag mer effektivt en PDF bilgene. Vi håper at
prisendringen vil være et godt insitament for at dere vil gi beskjed til deres leverandører
om at dere ønsker at de i fremtiden skal sende faktura som EHF.

Aktivitetsbasert regnskap/standard ideelle organisasjoner

Det finnes en egen regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Organisasjoner som
benytter standarden må avlegge regnskap etter en aktivitetsbasert oppstillingsplan. For
mange organisasjoner vil en aktivitetsbasert oppstillingsplan kunne gi bedre
styringsinformasjon og bedre informasjon til organisasjonens medlemmer om anvendelse
av midler. Enkelte organisasjoner har, som en følge av medlemskap i
Innsamlingskontrollen, krav til å avlegge et aktivitetsbasert regnskap. Ønsker dere mer
informasjon om standard for ideelle organisasjoner, kan dere ta kontakt med daglig leder
Kim Boel Pedersen; kpedersen@knifregnskap.no.​

Priser

Fra 1.mai 2016 endrer vi timepris på ordinære regnskap og lønnstjenester til kr 635,- og
timepris på oppdragskontroll, årsoppgjør og konsulentarbeid til kr 895,-. Fra samme dato
vil det komme en del større endringer i stykkprisen. EHF har vi nevnt ovenfor, i tillegg vil
kunder med kun en bruker i Compello få redusert stykkpris. Årsak til dette er at vi kan
legge inn enda mer automatikk i fordeling av bilagene til kunder med kun en bruker. For
øvrig er det gjort mindre justeringer på lisenser og andre stykkpriser. 
Gjeldende prisliste f.o.m. 1.mai 2016 finner du her: Prisliste​

Vi gjør oppmerksom på at alle priser er å forstå eks. mva.Til slutt vil vi ønske dere alle en riktig god påske!
Beste hilsen
Knif Regnskap


Kim Boel Pedersen
Daglig leder 
kpedersen@knifregnskap.no 

Vidar Stokkan Hamnøy
Kvalitetsansvarlig
vhamnoy@knifregnskap.no​