Nye tjenester

Nye tjenester

30.09.2016

Konsulenttjenester

De siste årene har vi levert flere ulike økonomi konsulent oppdrag. I periode fremover vil
vi fortsette å utvikle kompetanse og kapasitet slik at vi i fremtiden kan ta på oss flere
økonomi konsulent oppdrag.

Medlem og givertjenester

Vi har system og kompetanse på å ta på oss medlem- og givertjenester til små og
mellomstore organisasjoner. Vi kan tilby svært konkurransedyktige betingelser hva gjelder
kompetanse, system og pris på vårt medlem- og giversystem.