Oppgradering av Compello

Oppgradering av Compello

07.10.2016

Hva er nytt i Compello 9?

Aktuelle endringer for de fleste brukere:

 • Ny farge, nye ikoner og styleguide i tråd med hva som skjer med Microsoft sine produkter.
 • Forbedret og mer stabil bildelasting. Bildevisning i eget vindu fungerer bedre.
 • Forbedret bildevisning og håndtering av underbilag. Meny for utskrift og forstørring/forminskning er endret slik at det ikke skjuler bilagsbildet.
 • Mulighet for å bruke Enter på samme måte som TAB ifm. lagring i hvert felt. Gjør det enklere å navigere med numeriske taster til høyre på tastaturet.
 • Generelt sett forbedret navigering med piltaster.
 • Nytt felt: Differanse. Gir rød skrift dersom bilaget ikke er kontert/feil kontert.
 • Forbedret datohåndtering i datofeltene.

   

  Endringer som er mest interessant for regnskapsførere, fakturamottak og kunder som har ansvar for deler av dette selv:
 • Multi-edit funksjon (Mulig å endre konteringsdata på mange bilag samtidig).
 • Mulig å bokføre, fordele, tolke og godkjenne mange bilag på en gang
 • Ny og forbedret dokumentimport (tidligere kalt «Skannede bilder»)
 • Nytt og forbedret revisjonsspor. Viser både konterings- og fordelingshistorikk (arbeidsflyt). Den litt forvirrende grafiske visningen er fjernet.
 • Forbedringer i kostnadsfordeling (periodisering).
  • Regner ut nettobeløp automatisk om man setter inn MVA-satsen
  • Kan slå av at regler slår til automatisk
  • Fjernet valg for fordeling av avrundingsbeløp da det uansett kun kan gjøres på en måte. Forenkler hele bildet.
  • Forbedret ytelsen for å lage alle posteringslinjene.
 • Forbedret regelhåndtering. Mulighet til å kunne overstyre verdien som ligger på posteringslinjen når man lager reglene.
 • Mulighet til å kunne regne bruttobeløp automatisk basert på nettobeløp.
 • Mulighet til å kunne regne et valutabeløp om til Norske kroner.
 • Godkjenne bilag automatisk uten å måtte sende til seg selv. Når regnskapsførere velger dette vil alle posteringslinjer som blir lagt til automatisk bli godkjent. Bilag eller posteringslinjer kan likevel fordeles om ønskelig.
 • Lagt til et par standardrapporter i arkivmodulen
 • Noen navneendringer:
  • Modulen Bokfør (tidligere kalt Regnskapsføring)
  • Modulen Dokumentimport (tidligere kalt Skannede Bilder)