Momskompensasjon

Momskompensasjon

18.05.2017

I 2010 ble det vedtatt en tilskuddsordning der frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift som de har hatt ved kjøp av varer og tjenester, basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. Denne tilskuddsordningen kalles for momskompensasjon generell ordning. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet.

Søknadsfrist for momskompensasjon er 1.september 2017. Lurer du på om du kan søke? Les mer på siden til Lotteri- og stiftelsestilsynet her: Momskompensasjon | Lotteri- og stiftelsestilsynet