Svindelforsøk

Svindelforsøk

01.06.2017
Vi ønsker å gå ut med en advarsel til våre kunder, da en av våre medarbeidere har mottatt et svindelforsøk på epost. ​
Eposten vi mottok fremstod som ekte og som om den var sendt fra en generalsekretær hos en av våre kunder.
I mailen opplyses det om at kunde ønsker at vi overfører et større beløp så raskt som mulig, da dette er en hastesak. 

 
Vår medarbeider på oppdraget var overvåken og stilte spørsmål ved henvendelsen, da epost adressen som var benyttet ikke stemte, men utover dette var eposten meget troverdig. Vår ansatt avverget svindelforsøket og fikk avklart med kunde at det ikke skulle overføres penger. 

 
Vi ber alle våre kunder være kontinuerlig overvåkne for mulige svindelforsøk og itillegg være spesielt obs på svindelforsøk nå i ferieavvikling hvor det er ansatt mange vikarer!