Stilling ledig - Kvalitetssjef

Stilling ledig - Kvalitetssjef

07.11.2017
Knif Regnskap er et autorisert regnskapsførerselskap som leverer ordinære regnskaps/lønnstjenester og økonomisjef/konsulenttjenester. Kundeporteføljen dekker store deler av det kristne, frivillige og ideelle Norge og forventet omsetning i 2017 er på ca. kr 50 000 000. Pr i dag har vi ca. 80 medarbeidere lokalisert i Kristiansand, Oslo, Sandnes, Ålesund, Kvinlog, Lyngdal og Bergen.  Vi er 100% eid av KNIF AS, som igjen er eid av 64 organisasjoner i Kristen Norge. ​Knif Regnskap setter trivsel og arbeidsmiljø høyt og ønsker å være mestrings- og motivasjonsledende. Vi har svært lav turnover, noe de ansatte forklarer med at man opplever mestring og utvikling, og at arbeidshverdagen i stor grad kan tilrettelegges for ulike livsfaser og livssituasjoner. Ansatte i Knif Regnskap opplever en meningsfylt hverdag som bidragsytere til at kristne og ideelle organisasjoner, blant annet gjennom en god økonomistyring, kan være bedre i stand til å realisere sine ideelle formål.​

Knif Regnskap har over flere år hatt en stor økning i antall kunder, omsetning og ansatte. For å sikre videre utvikling av selskapet er vi i gang med en omorganisering, hvor dagens kvalitetssjef går over i en driftslederrolle. Som følge av dette søker vi etter en kvalitetssjef som kan bidra til at Knif Regnskap kan fortsette den positive utviklingen. Stillingen vil inngå i selskapets ledergruppe. Vi søker deg som har bakgrunn innen regnskap, revisjon eller lignende. Det er ikke et krav, men ønskelig at du er autorisert regnskapsfører eller har mulighet til å kunne søke om autorisasjon. Vi forventer at du er over gjennomsnittlig IT-teknisk oppdatert, da vi har stort fokus på bruk av automatiserte og digitale løsninger.​

ANSVARSOMRÅDER

 • Overordnet ansvar for selskapets kvalitetsarbeid
 • Bidra med kartlegging, opplæring og oppdatering av ansattes kompetanse i samarbeid med Knif Regnskap skole
 • ​Overordnet ansvar for selskapets avtaleverk mot kunder
 • Overordnet ansvar for fagkompetansegrupper
 • Overordnet ansvar for intern fagsupporttjeneste
 • Overordnet ansvar for å lede årsoppgjørsprosessen (planlegging, oppdatering fag, opplæring, rutiner, rådgivning)
Stillingen kan tilpasses aktuell kandidat hvor også direkte konsulentarbeid ut mot kunde inngår.

KVALIFIKASJONER

 • Relevant utdanning (bachelor-/masternivå)
 • 3 – 5 års regnskapserfaring
 • Kjennskap til det kristne og ideelle organisasjonslivet i Norge
 • Faglig oppdatert på relevante regler, lover og standarder
 • Oppgave- og detaljorientert mer enn visjonær
 • Erfaring med årsoppgjør og skatt
 • Erfaring med å lede prosesser
 • Kundefokusert
 • ​Strukturert arbeidsmetodikk og evne til å planlegge og gjøre prioriteringer i en hektisk hverdag

EGENSKAPER

 • Høy arbeidskapasitet
 • ​God evne til å kommunisere muntlig og skriftlig
 • ​Fleksibel og løsningsorientert​
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Serviceinnstilt, positiv og utadvendt

VI TILBYR

 • En meningsfylt arbeidshverdag hvor man vil jobbe med faglige utfordringer i en verdibasert sammenheng
 • Fleksibel stillingsbrøk og arbeidstid
 • ​Et godt fagmiljø og et engasjert arbeidsfellesskap
 • ​Store muligheter for faglig og personlig utvikling​
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • ​Pensjons- og forsikringsordning

ARBEIDSSTED:  Bergen, Kristiansand, Kvinlog, Lyngdal, Oslo, Sandnes eller Ålesund
SØKNADSFRIST:  15.12.2017
SØKNAD OG CV SENDES:  kontakt@knifregnskap.no
KONTAKTPERSON:  Kim Boel Pedersen | Strategisk leder | +47 905 65 676