Vi søker innovasjon- og økonomikonsulent

Vi søker innovasjon- og økonomikonsulent

08.10.2019

Knif Regnskap er et autorisert regnskapsførerselskap som leverer ordinære regnskaps/lønnstjenester og økonomisjef/konsulenttjenester. Kundeporteføljen dekker store deler av det kristne, frivillige og ideelle Norge. Forventet omsetning i 2019 er på ca. kr 70 millioner. Pr i dag har vi ca. 100 medarbeidere lokalisert i Kristiansand, Oslo, Sandnes, Ålesund, Kvinlog, Lyngdal og Bergen. Vi er 100% eid av KNIF AS, som igjen er eid av 64 organisasjoner i kristen-Norge. 


Knif Regnskap setter trivsel og arbeidsmiljø høyt og ønsker å være mestrings- og motivasjonsledende. Vi har svært lav turnover, noe de ansatte begrunner med at man opplever mestring og utvikling, og at arbeidshverdagen i stor grad kan tilrettelegges for ulike livsfaser og livssituasjoner. Ansatte i Knif Regnskap formidler at de opplever en meningsfylt hverdag som bidragsytere til at kristne og ideelle organisasjoner, som blant annet gjennom en god økonomistyring, kan være bedre rustet til å realisere sine ideelle formål.

Knif Regnskap søker 

innovasjon- og økonomikonsulent


Er du kundeorientert? Motiveres du av å bidra til at Knif Regnskaps kristne, frivillige og ideelle kunder blir ivaretatt på best mulig måte?  Har du interesse for både teknologi og økonomi? Vi søker konsulenter som ikke bare er glad i tallene, men som også ser på kunden med et helhetlig blikk og som finner gode teknologiske løsninger og økonomitjenester tilpasset kundens drift. Regnskapsbransjen er i endring med betydelig grad av automatisering, og vi ser etter medarbeidere som vil være med å utforme og utvikle løsninger for fremtiden. 

ARBEIDSOPPGAVER

 • ​Utvikle rutiner og prosesser som automatiserer, effektiviserer og forenkler regnskapsførerens arbeidshverdag
 • Lede og bistå i prosjektarbeid innen teknologisk utvikling i skjæringspunktet mellom system/it og regnskap/lønn 
 • Lønns- og regnskapsoppgaver, herunder kontering, avstemming, remittering, rapportering, lønnskjøring, etc. 
 • Oppfølging og utvikling av kunders medlem- og giversystem
 • Løpende kontakt med kunder, kollegaer og andre forbindelser for å avklare behov og forventninger
 • Økonomistyringsrelaterte oppgaver; budsjettutarbeidelse, regnskapsanalyser, likviditetsprognoser, styrerapporter, gjennomgang regnskaps- og avdelingsstruktur, etc.

KVALIFIKASJONER

 • ​Relevant utdanning fra høyskole
 • God regnskaps og -teknologisk forståelse
 • Forstå kunde samt regnskap og -lønnskonsulent sine behov
 • Motiveres av å skape noe nytt, være kreativ, og se muligheter for effektivisering
 • Kunne bidra fra idè til formaliserte rutiner med påfølgende videreutvikling
 • Kjennskap til det kristne, frivillige og ideelle Norge

EGENSKAPER

 • ​Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • God på veiledning og opplæring
 • God evne til å kommunisere muntlig og skriftlig
 • Fleksibel, utviklende og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Serviceinnstilt og utadvendt

VI TILBYR

 • ​En meningsfylt arbeidshverdag hvor man jobber med faglige utfordringer i en verdibasert sammenheng
 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt fagmiljø og et engasjert arbeidsfellesskap
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Pensjons- og forsikringsordninger


ARBEIDSSTED: Oslo, Kristiansand.

SØKNADSFRIST: 27.10.2019

SØKNAD OG CV SENDES: stilling@knifregnskap.no

KONTAKTPERSON: Heidi S. Aslaksen | HR | +47 909 84 004