Vi søker regnskap- og lønnskonsulenter

Vi søker regnskap- og lønnskonsulenter

08.10.2019

Knif Regnskap er et autorisert regnskapsførerselskap som leverer ordinære regnskaps/lønnstjenester og økonomisjef/konsulenttjenester. Kundeporteføljen dekker store deler av det kristne, frivillige og ideelle Norge. Forventet omsetning i 2019 er på ca. kr 70 millioner. Pr i dag har vi ca. 100 medarbeidere lokalisert i Kristiansand, Oslo, Sandnes, Ålesund, Kvinlog, Lyngdal og Bergen. Vi er 100% eid av KNIF AS, som igjen er eid av 64 organisasjoner i kristen-Norge. 


Knif Regnskap setter trivsel og arbeidsmiljø høyt og ønsker å være mestrings- og motivasjonsledende. Vi har svært lav turnover, noe de ansatte begrunner med at man opplever mestring og utvikling, og at arbeidshverdagen i stor grad kan tilrettelegges for ulike livsfaser og livssituasjoner. Ansatte i Knif Regnskap formidler at de opplever en meningsfylt hverdag som bidragsytere til at kristne og ideelle organisasjoner, som blant annet gjennom en god økonomistyring, kan være bedre rustet til å realisere sine ideelle formål.

Knif Regnskap søker 

regnskap- og lønnskonsulenter


Har du ambisjoner om å bli morgendagens regnskapsfører? Evner du å skape tillit og ivrer etter å finne den optimale løsning for kunden? Vi søker konsulenter som ikke bare setter tallene på rett plass, men som også ser på kunden med et helhetlig blikk og som på sikt kan tilby kundene den beste rådgivning. Du må være genuint interessert i regnskap og lønn, samt kjennskap til våre kunder som er det kristne, frivillige og ideelle Norge.

ARBEIDSOPPGAVER

 • ​Løpende operative regnskap- og lønnsoppgaver fra a til å
 • Løpende kundekontakt 
 • Gjennomføring av årsavslutningsprosessen fra A til Å, herunder utarbeidelse av årsregnskap

Forventet utvikling:

I løpet av 1-2 år levere innenfor Management for Hire og håndtere økonomistyringsrelaterte oppgaver, herunder budsjett/prognose, regnskapsanalyser, styrerapporter, gjennomgang regnskaps- og avdelingsstruktur, etc.

KVALIFIKASJONER

 • ​Relevant utdanning fra høyskole, fortrinnsvis innenfor regnskap og/eller revisjon
 • God IT-forståelse
 • Kjennskap til det kristne, frivillige og ideelle Norge

EGENSKAPER

 • ​​Høy arbeidskapasitet
 • God evne til å kommunisere muntlig og skriftlig
 • Ambisjon om å bli dyktig på regnskap, økonomistyring og/eller revisjon
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Serviceinnstilt og utadvendt

VI TILBYR

 • ​En meningsfylt arbeidshverdag hvor man jobber med faglige utfordringer i en verdibasert sammenheng
 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt fagmiljø og et engasjert arbeidsfellesskap
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Pensjons- og forsikringsordninger

ARBEIDSSTED: Oslo

SØKNADSFRIST: 27.10.2019

SØKNAD OG CV SENDES: stilling@knifregnskap.no

KONTAKTPERSON: Heidi S. Aslaksen | HR | +47 909 84 004