Skip Navigation LinksRapportering

 Bildevisningsprogram

 Innholdsredigering

Perioderapporten er klar innen den 10. virkedagen i påfølgende måned, dersom ikke annet er avtalt. 

Rapporten tas ut via webportalen OneStop Reporting. Her kan det hentes informasjon om drift/resultat, balanse, kunde og leverandørreskontro. Alle rapportene har drilldownfunksjon, slik at man kan klikke seg ned til mer spesifisert bilagsinformasjon samt hente ut kopi av bilag. 

I OneStop Reporting kan man også finne rapporter fra medlemssystemet,  medlemslister, gaverapporter med mer.

For en beslutningstaker er dette et uunnværlig verktøy.​